Xəstəxana

Xəstəxana müəssisələrinin patogenlərin azaldılmasına təsirli bir yanaşma təmin edilməsi.

Səhiyyə

Ana və Uşaq Sağlamlığı Xəstəxanası üçün Ətraf Mühitin Mühafizəsi

Məktəb təhsili

Məktəb təhsil müəssisələrinin patogenlərin azaldılmasına təsirli bir yanaşma təmin edilməsi.

Nəqliyyat və Otel

Səyyahların təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq üçün ictimai nəqliyyat yerlərinin səthi dezinfeksiya edilməsinə uyğun bir plan hazırlayın

Əsas bazarlar

Şimali Amerika

Qərbi Avropa

Cənubi Amerika

Şimali Avropa

Şərqi Avropa